SIGMA LINK App

Polityka prywatności aplikacji mobilnej SIGMA LINK

 

Podmiot odpowiedzialny oraz inspektor ochrony danych

Firmie SIGMA-ELEKTRO GmbH jest niezmiernie miło, że zainteresowali się Państwo jej produktem SIGMA LINK. Poniżej zamieszczamy nasze dane kontaktowe:

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. Julius-Leber- Str. 15

67434 Neustadt a.d. Weinstraße

Inspektor ochrony danych: Dennis Glas

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ochrony danych osobowych, prosimy wysłać wiadomość na adres: datenschutz@sigmasport.com

 

Sposób, cel i zakres zbierania danych

Podczas pobierania aplikacji, do sklepu Apple App Store lub Google Play Store są przekazywane data/godzina pobrania oraz indywidualny numer identyfikacyjny telefonu (IMEI).

Podczas korzystania z aplikacji, ze względów technicznych są pobierane adres IP, numer IMEI smartfona oraz znacznik czasu.

Zostaną Państwo zapytani o chęć powiązania urządzeń treningowych SIGMA z aplikacją SIGMA LINK za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.

Ponadto, w celu obliczania spalonych kalorii i stref tętna mogą Państwo dobrowolnie wprowadzić imię oraz następujące dane:

 • masę ciała,
 • datę urodzenia.

Aplikacja służy do integrowania danych zbieranych przez urządzenia treningowe SIGMA (np. komputer rowerowy, zegarek sportowy, pulsometr, inne urządzenia wearables) w celu prezentowania Państwu informacji o aktywności fizycznej, w czasie której korzystali Państwo z urządzeń treningowych SIGMA. Dane te są zapisywane wyłącznie lokalnie w pamięci smartfonu.

Urządzenia treningowe SIGMA przesyłają dane za pośrednictwem interfejsu NFC (Near Field Communication) i/lub BLE (Bluetooth Low Energy). Aby uniemożliwić dostęp do danych osobom trzecim, które mogłyby odczytać dane z aplikacji SIGMA LINK wykorzystując interfejs NFC lub BLE, urządzeń treningowych SIGMA nie należy pozostawiać bez nadzoru, np. na rowerze.

W celu uzyskania informacji o sposobie, celu i zakresie zbierania danych przez poszczególne urządzenia, prosimy kliknąć ten odnośnik:

https://sigmasport.com/de/datenschutz

 

Ustawienia:

Podczas uruchamiania aplikacji zostaną Państwo zapytani o ustawienia, które mają być skonfigurowane. Ustawienia te obejmują korzystanie z chmury SIGMA CLOUD; podanie informacji o urządzeniu treningowym SIGMA, które ma być połączone z aplikacją SIGMA LINK; aktywowanie interfejsu Bluetooth, aby umożliwić dostęp do akcesoriów; a także powiązanie aplikacji z kontami w serwisach społecznościowych.

Dokładniejsze informacje o sposobie, celu i zakresie zbierania danych przez poszczególne usługi zamieszczono poniżej:

 

 • SIGMA CLOUD

Jeśli zdecydują się Państwo na zapis i odczyt danych aktywności w SIGMA DATA CENTER z wykorzystaniem usługi SIGMA CLOUD, dane będą przetwarzane przez naszych partnerów z UE, działających na nasze zlecenie i na podstawie odpowiedniej umowy.

W związku z przetwarzaniem danych w ramach usługi SIGMA CLOUD, firma SIGMA-ELEKTRO GmbH może zbierać informacje dotyczące użytkowania oraz świadczenia usługi. Zbierane dane obejmują informacje o dostawcy usług internetowych, czasie uruchomienia oprogramowania, czasie trwania sesji korzystania z usługi, treściach wykorzystywanych za pośrednictwem usługi oraz występowaniu błędów technicznych.

 

 • Urządzenia treningowe SIGMA

Dzięki powiązaniu z urządzeniami treningowymi SIGMA, aplikacja SIGMA LINK może wyświetlać panel sterowania z informacjami o wynikach treningów.

 

 • Konta użytkownika z serwisów społecznościowych

Zwracamy Państwu uwagę, że jeżeli chcą Państwo dobrowolnie powiązać z aplikacją swoje konta w serwisach społecznościowych, takich jak Strava, Training Peaks, 2Peak, Facebook, Twitter, WhatsApp lub konto poczty elektronicznej, to na skutek powiązania konta te uzyskają dostęp do Państwa danych. Aby uzyskać informacje o sposobie, celu i zakresie zbierania danych, należy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniego serwisu społecznościowego.

 

 • Filmy

Aplikacja SIGMA LINK zapewnia dostęp do samouczków wideo z kanału SIGMA w serwisie YouTube. Filmy są dostępne jako linki, których aktywowanie wymaga dwóch kliknięć. Przed aktywowaniem jest wyświetlana tylko strona z podglądem. W ten sposób jest nawiązywane tylko jedno połączenie z serwisem YouTube, umożliwiające wyświetlenie podglądu.

Z chwilą włączenia odtwarzania, do firmy Google jako operatora serwisu YouTube są przesyłane następujące dane:

 • adres IP,
 • adres odwiedzanej strony,
 • przesyłany identyfikator przeglądarki, a także
 • data/godzina systemowa odwiedzenia strony,
 • dostępne już pliki cookies umożliwiające jednoznaczną identyfikację przeglądarki.

Za zwieranie powyższych danych odpowiada wyłącznie firma Google jako operator serwisu YouTube. Dalsze informacje o zbieraniu i przetwarzaniu danych przez firmę Google zamieszczono tutaj.

 

Podstawa prawna

Zbieranie i przetwarzanie danych przez aplikację SIGMA LINK zgodnie z warunkami użytkowania aplikacji na mocy Art. 6 Ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

 

Okres przechowywania

Odpowiednie dane zostaną skasowane z chwilą usunięcia aplikacji z Państwa smartfona.

 

Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą

Przysługują Państwu niżej wymienione prawa, z których można skorzystać wysyłając pismo pocztą tradycyjną lub widomość e-mail na adres datenschutz@sigmasport.com:

 • prawo dostępu, Art. 15 rozporządzenia RODO
 • prawo do sprostowania danych, Art. 16 rozporządzenia RODO
 • prawo do usunięcia danych, Art. 17 rozporządzenia RODO
 • prawo do ograniczenia przetwarzania, Art. 18 rozporządzenia RODO
 • prawo do przenoszenia danych, Art. 20 rozporządzenia RODO
 • prawo do sprzeciwu, Art. 21 rozporządzenia RODO
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Art. 77 rozporządzenia RODO
 • prawo do cofnięcia udzielonej zgody, Art. 13, Ust. 2 lit. c rozporządzenia RODO

 

 

Stan: styczeń 2019