SIGMA LINK App

Privacy-beleid SIGMA LINK app

 

Verantwoordelijke instantie en privacy-functionaris

SIGMA-ELEKTRO GmbH verheugd zich over uw interesse in ons product, de SIGMA LINK app. Hier vindt u onze contactgegevens:

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr. Julius-Leber- Str. 15

67434 Neustadt a.d. Weinstraße

Privacy-functionaris: Dennis Glas

Heeft u vragen over het privacybeleid: datenschutz@sigmasport.com

 

Aard, doel en omvang van het verzamelen van gegevens

Bij het downloaden van de app worden zowel het moment van downloaden als het individuele apparaatnummer (IMEI) aan de Apple App Store resp. Google Play Store overgedragen.

Bij gebruik van de app worden vanwege de technische noodzaak het IP-adres, IMEI van de smartphone alsmede het tijdstempel verzameld.

U wordt gevraagd of u middels Bluetooth uw SIGMA-trainingsapparaten met de SIGMA LINK app wilt verbinden.

Daarnaast kunt u vrijwillig een naam invoeren, alsmede de volgende gegevens ten behoeve van de calorieën- en hartslagzone-berekeningen:

 • Gewicht
 • Geboortedatum

De app dient voor de koppeling van de door uw SIGMA-trainingsapparaten (bijv. fietscomputer, hardloophorloge, pulshorloge, wearables) verzamelde data, om u een overzicht van uw sportactiviteiten te geven waarbij u de SIGMA-trainingsapparaten heeft gebruikt. De gegevens worden lokaal op uw smartphone opgeslagen.

De SIGMA trainingsapparaten versturen de data middels de NFC-technologie (Near Field Communication) en/of BLE (Bluetooth Low Energy) om datamisbruik door derden, welke de SIGMA LINK app eveneens middels NFC-technologie of BLE kunnen uitlezen te voorkomen, adviseren wij de SIGMA trainingsapparaten niet zonder toezicht bijv. op uw fiets te laten zitten.

Wilt u informatie over de soort, doel en omvang van de verzamelde gegevens door de individuele apparaten, klik dan op deze link:

https://sigmasport.com/de/datenschutz

 

Instellingen:

U wordt bij het starten van de app gevraagd welke instellingen u wilt uitvoeren. Daartoe behoren het gebruik van de CLOUD service, de invoer van uw SIGMA-trainingsapparaten, welke met de LINK-app verbonden moeten worden, de activering van Bluetooth, om de toegang tot accessoires mogelijk te maken en of u gebruikersaccounts van sociale netwerken wilt koppelen.

Hier vindt u meer informatie over het soort, doel en omvang van het verzamelen van gegevens van deze diensten:

 

 • SIGMA CLOUD

Mocht u besluiten uw activiteiten via de SIGMA CLOUD in het SIGMA DATA CENTER te laden, dan worden de data door door ons aangestuurde en contractueel gebonden partners in de EU verwerkt.

In verband met de dataverwerking in de SIGMA CLOUD kan SIGMA-ELEKTRO GmbH informatie over uw gebruik en het leveren van diensten vastleggen. Dit omvat informatie over uw internetprovider, informatie wanneer de software werd gestart, de sessieduur en het gebruik van de services, informatie over de door de service gebruikte inhoud en het optreden van technische storingen.

 

 • SIGMA-trainingsapparaten

De koppeling van uw SIGMA trainingsapparaten leidt er toe dat de SIGMA LINK app u in de vorm van een dashboard een overzicht van uw trainingsresultaten kan bieden.

 

 • Gebruikersaccounts van sociale netwerken

Mocht u vrijwillig gebruikersaccounts van sociale netwerken zoals Strava, Training Peaks, 2Peak, Facebook, Twitter, WhatsApp of e-mail koppelen, dan wijzen we u erop, dat deze door de koppeling toegang tot uw data kunnen krijgen. Over de soort, doel en omvang van deze externe verzameling van gegevens kunt u zich informeren middels het privacy-beleid van de betreffende netwerken.

 

 • Video’s

De SIGMA LINK app biedt video-tutorials op het SIGMA-kanaal van YouTube aan. De video’s zijn gelinkt, alleen de preview-pagina van de video’s wordt middels twee maal klikken weergegeven. Op deze wijze wordt alleen een verbinding met YouTube opgebouwd, terwijl de preview wordt overgedragen.

Met het afspelen van de video worden de volgende data aan Google als YouTube-exploitant overgedragen:

 • IP-adres
 • Het specifieke adres bij de door ons opgeroepen pagina
 • De overgedragen identificatie van de browser alsmede
 • Systeemdatum en -tijd van de oproep
 • Reeds aanwezige cookies, waarmee uw browser eenduidig kan worden geïdentificeerd.

Voor dit proces van gegevensverzameling is uitsluitend Google als exploitant van YouTube verantwoordelijk. Meer informatie over het verzamelen van data en de verwerking door Google vindt u hier.

 

Wettelijke voorschriften

Het verzamelen en verwerken van de data door de SIGMA LINK app vindt plaats door het contractuele gebruik van de app op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.

 

Bewaarduur

Met het wissen van de app op uw smartphone worden ook de betreffende gegevens gewist.

 

Rechten

U heeft de volgende rechten, die u via de post of per e-mail aan datenschutz@sigmasport.com kunt afdwingen:

 • Informatierecht, Art. 15 DSGVO
 • Recht op correctie / aanvulling, Art. 16 DSGVO
 • Recht op wissen, Art. 17 DSGVO
 • Recht op beperking van de verwerking, Art. 18 DSGVO
 • Recht op gegevensoverdracht, Art. 20 DSGVO
 • Recht om bezwaar in te dienen, Art. 21 DSGVO
 • Recht op beroep bij toezichthoudende autoriteit, Art. 77 DSGVO
 • Herroepingsrecht ten aanzien van gegeven goedkeuringen, Art. 13 Abs. 2 lit. c DSGVO

 

 

Versie: januari 2019