SIGMA CLOUD AGB

Podmínky používání služby Sigma Cloud
Toto je dohoda mezi vámi a:

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt an der Weinstraße

(dále jen SIGMA-ELEKTRO GMBH, my nebo naše) ve vztahu ke službě SIGMA DATA CLOUD včetně souvisejícího softwaru (dále jen “služba”). Před použitím služby si prosím přečtěte a přijměte tyto Podmínky používání a Prohlášení o ochraně osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese:

Odkaz: https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_en.html.

1. Služba SIGMA DATA CLOUD.
Služba nabízí vlastnosti a funkce, pomocí kterých můžete výhradně ukládat své soubory z jiných softwarových řešení SIGMA, jako je SIGMA DATA CENTER nebo SIGMA MOVE APP, a synchronizovat (své soubory) na různých koncových zařízeních. Využíváním této služby nás pověřujete, abychom ukládali a spravovali vaše soubory a abychom vaším jménem poskytli přístup k vašim souborům za účelem provedení příslušné synchronizace vašich různých koncových zařízení.

Službu SIGMA DATA CLOUD je povoleno používat pouze pro soukromé účely. Jakékoli komerční využití vámi nebo třetí stranou je zakázáno. Stejně tak je zakázáno používání s jiným softwarem než softwarovými řešeními společnosti SIGMA.

Používání služby SIGMA DATA CLOUD vyžaduje přístup k internetu pro všechna koncová zařízení, která mají být synchronizována. Jeho poskytnutí, stejně jako potřebná koncová zařízení a další softwarová řešení SIGMA, nejsou předmětem této smlouvy.

2. Zahájení a doba používání služby SIGMA DATA CLOUD
Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH vám nabízí službu SIGMA DATA CLOUD jako bezplatnou službu. Smlouva je uzavřena vaší registrací a potvrzením aktivace ze strany společnosti SIGMA-ELEKTRO GMBH, nejpozději však poskytnutím služby. K registraci potřebujeme pouze vaše jméno a e-mailovou adresu. Váš přístup je chráněn vámi samostatně zvoleným heslem. O změnách svých kontaktních údajů nás prosím informujte.

Používání služby SIGMA DATA CLOUD je časově neomezené (s výhradou ostatních ustanovení těchto podmínek používání).

3. Rozsah a omezení používání služby SIGMA DATA CLOUD
Služba SIGMA DATA CLOUD je dostupná po celém světě. Můžeme omezit přístup z jiných míst. Může být omezen počet nebo typ zařízení, která můžete pro přístup ke službě používat.

Služba SIGMA DATA CLOUD je bezplatná služba. Běžně je vám k dispozici 24 hodin denně. Nemůžeme však za to poskytnout žádnou záruku. Výpadky mohou být způsobeny z důvodu nutné údržby.

Prostřednictvím služby SIGMA DATA CLOUD můžete uložit až 5 000 datových sad. Pokud překročíte úložnou kapacitu svého balíčku služeb, může se stát, že k souborům již nebudete mít přístup.

Balíček služeb budete moci používat pouze ve spojení s účtem služby SIGMA DATA CLOUD. Svá uživatelská jména a hesla ke službě SIGMA DATA CLOUD byste neměli sdělovat jiným osobám a přístupové údaje byste měli chránit před přístupem třetích osob. Přístupové údaje by měly být uloženy pouze v zašifrované podobě na elektronických paměťových médiích (např. tablet, chytrý telefon, PC, USB flash disk).

Služba SIGMA DATA CLOUD je bezplatná služba a není určena k dlouhodobému ukládání vašich dat. Výslovně upozorňujeme, že byste si měli svá data pravidelně ukládat sami, např. na některé ze svých koncových zařízení.

4. Informace o přístupu k datům společnosti SIGMA-ELEKTRO GMBH
Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH může k poskytování služby SIGMA DATA CLOUD využívat subdodavatele. Umístění serverů používaných pro poskytování služby SIGMA DATA CLOUD se nachází na území Evropské unie. Pro účely poskytování služby SIGMA DATA CLOUD může společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH vytvářet také záložní kopie dat. Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH respektuje vaše soukromí. Na všechny vaše soubory se vztahuje Prohlášení o ochraně osobních údajů, které je k dispozici na adrese:

Odkaz: https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_en.html.

Služba SIGMA DATA CLOUD může shromažďovat informace o vašem používání a výkonu služeb. Tyto informace mohou zahrnovat například typ zařízení, připojení k mobilní síti, IP adresu zařízení, informace o vašem poskytovateli internetových služeb, informace o tom, kdy byl software spuštěn, délky jednotlivých relací používání služby, informace o obsahu používaném prostřednictvím služby nebo výskyt technických chyb. Veškeré informace, které obdržíme, podléhají prohlášení o ochraně osobních údajů www.sigma-data-cloud.com.

5. Statistické vyhodnocení
Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH může údaje vyhodnocovat pro statistické účely. Zde je před zahájením vyhodnocování zajištěno, že je vhodnou anonymizací vyloučeno vyvozování závěrů z vyhodnocovaných údajů jednotlivých zákazníků.

6. Aktualizace softwaru
Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH nabízí v nepravidelných intervalech aktualizace softwaru pro vaše koncová zařízení pro jiná softwarová řešení SIGMA, ale případně také pro SIGMA DATA CLOUD. Jste o nich automaticky informováni a můžete se rozhodnout, zda je chcete používat, nebo ne. Nepoužívání aktualizací může ještě více omezit funkčnost služby SIGMA DATA CLOUD, nebo v některých případech již službu nelze používat.

7. Kontakt a služba
V případě dalších dotazů si prosím prohlédněte informační stránky na adrese www.sigma-data-cloud.com. Jednotlivé dotazy nám můžete zasílat také prostřednictvím kontaktního formuláře, který je tam uveden. Dozvíte se tam také více o typech opatření, která přijímáme v reakci na případné bezpečnostní incidenty nebo incidenty integrity či hrozby a zranitelnosti.

8. Ukončení používání služby SIGMA DATA CLOUD
Službu SIGMA DATA CLOUD můžete kdykoli přestat používat odhlášením se od služby. Na stránce “sigma-data-cloud.com” můžete také trvale odstranit svá data uložená v rámci služby SIGMA DATA CLOUD.

Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH si vyhrazuje právo zastavit nebo omezit službu SIGMA DATA CLOUD po předchozím řádném upozornění s nejméně 14denní výpovědní lhůtou na webové stránce sigma-data-cloud.com. společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH hodlá v takovém případě zaslat příslušné informace také na vámi uvedenou e-mailovou adresu.

Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH si rovněž vyhrazuje právo kdykoli vám přerušit poskytování služby SIGMA DATA CLOUD, zejména pokud z vaší strany došlo k porušení podstatných smluvních povinností.

Po datu účinnosti výpovědi nebo po ukončení služby SIGMA DATA CLOUD bude celá vaše databáze vymazána.

9. Odpovědnost
Společnost SIGMA-ELEKTRO GMBH neodpovídá jako bezplatná služba za dlouhodobější uložení, přesnost a úplnost uložených a/nebo přenášených souborů. Tím není dotčena neomezená odpovědnost za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, těle nebo zdraví, jako je odpovědnost za úmyslné nebo hrubě nedbalé porušení povinností nebo odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

10. Kontaktní údaje
Chcete-li s námi komunikovat, napište nám na adresu:

Julius Leber: SIGMA-ELEKTRO GMBH, Dr. Julius Leber. 15, 67433 Neustadt an der Weinstraße

11. Různé
Pokud máte v úmyslu zahájit v případě sporu se společností SIGMA-ELEKTRO GMBH rozhodčí řízení podle § 47a TKG u Spolkové agentury pro sítě, musíte zaslat žádost Spolkové agentuře pro sítě v Bonnu.

SIGMA ELEKTRO GMBH
Dr. Julius Leber. 15
67433 Neustadt an der Weinstraße