SIGMA CLOUD

Informatie over gegevensbescherming SIGMA CLOUD

  1. Inleiding

Met de volgende informatie willen wij u als “betrokkene” een overzicht geven van de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons en uw rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens in te voeren. Als u echter gebruik wilt maken van speciale diensten van ons bedrijf via onze website, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres of e-mailadres, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op “SIGMA-ELEKTRO GmbH”. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring willen wij u informeren over de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt.

  1. Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR is

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt

Vertegenwoordigers van de verantwoordelijke voor de verwerking zijn: Sven Kageler, Klaus-Peter Schendel

  1. Functionaris voor gegevensbescherming

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming

E-mail: Datenschutz@sigmasport.com

U kunt te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

  1. Wettelijke basis van de verwerking

Art. 6 lid 1 lit. a) GDPR (in combinatie met § 25 lid 1 TTDSG) dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. b) GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten.

Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. c) GDPR.

In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond zou raken op ons terrein en zijn naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. De verwerking zou dan gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 letter d) GDPR.

Uiteindelijk zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van ons bedrijf of een derde partij te waarborgen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Wij mogen dergelijke verwerkingen in het bijzonder uitvoeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kon worden verondersteld als u een klant van ons bedrijf bent (overweging 47 zin 2 GDPR).

  1. Technologie

5.1 SSL/TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om de veiligheid van de gegevensverwerking te waarborgen en de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen, aanmeldingsgegevens of contactverzoeken die u naar ons als exploitant stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser “https://” bevat in plaats van “http://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Wij gebruiken deze technologie om uw verzonden gegevens te beschermen.

5.2 Hosting door Amazon Web Services – AWS

Wij hosten onze website bij Amazon Web Services (AWS). De provider is Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxemburg.

Wanneer je onze website bezoekt, worden je persoonlijke gegevens verwerkt op de servers van AWS. Persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan het moederbedrijf van AWS in de VS.

Het gebruik van AWS is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f) GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij een zo betrouwbaar mogelijke weergave van onze website.

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met AWS. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat AWS de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Dit Amerikaanse bedrijf is gecertificeerd onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonlijke gegevens mogen worden overgedragen zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van AWS vindt u op: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr

  1. Inhoud van onze website

6.1 Registratie als gebruiker van SIGMA CLOUD

U hebt de mogelijkheid om u op onze website te registreren voor de SIGMA CLOUD door persoonlijke gegevens te verstrekken.

Bij registratie worden persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR

verzameld en verwerkt voor de uitvoering van het contract of het klantenaccount. Dit is het geval als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount.

Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invulformulieren. Het is te allen tijde mogelijk om uw klantenaccount te verwijderen, bijvoorbeeld door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de controller. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract uit te voeren. Na volledige afhandeling van het contract of verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens geblokkeerd, rekening houdend met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen, en na afloop van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht op verder gebruik van uw gegevens hebben voorbehouden zoals wettelijk is toegestaan, waarover wij u hieronder zullen informeren.

  1. Plugins en andere services

7.1 Google reCAPTCHA

Wij gebruiken de reCAPTCHA-functie op deze website. De uitvoerende onderneming van Google reCAPTCHA is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Ireland Limited maakt deel uit van de Google bedrijvengroep met hoofdkantoor in 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Het belangrijkste doel van de reCAPTCHA-functie is om te onderscheiden of een invoer is gedaan door een natuurlijk persoon of is misbruikt door machine en geautomatiseerde verwerking. De service omvat ook het verzenden van het IP-adres en andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonsgegevens zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen mogen worden overgedragen.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7.2 YouTube (video’s)

We hebben YouTube-componenten geïntegreerd op deze website. De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video’s gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze gratis kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren. Op YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd, waardoor zowel complete film- en televisieprogramma’s als muziekvideo’s, trailers of video’s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk zijn via het internetportaal. Telkens wanneer u een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door ons wordt beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op uw IT-systeem door de desbetreffende YouTube-component automatisch gevraagd om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. De diensten Google WebFonts, Google Video en Google Photo kunnen ook worden gedownload van YouTube. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt.

Als je tegelijkertijd bent aangemeld bij YouTube, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website je bezoekt wanneer je een subpagina opent die een YouTube-video bevat. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan jouw YouTube-account.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat je onze website hebt bezocht als je bent ingelogd op YouTube op het moment dat je onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of je op een YouTube-video klikt of niet. Als u niet wilt dat deze informatie naar YouTube en Google wordt verzonden, kunt u dit voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account voordat u onze website bezoekt.

Deze verwerkingen worden alleen uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a) GDPR.

Het moederbedrijf Google LLC is gecertificeerd als een Amerikaans bedrijf onder het EU-VS Data Privacy Framework. Dit vormt een adequaatheidsbesluit volgens Art. 45 GDPR, wat betekent dat persoonlijke gegevens ook mogen worden overgedragen zonder verdere garanties of aanvullende maatregelen.

Je kunt het privacybeleid van YouTube bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  1. Jouw rechten als betrokkene

8.1 Recht op bevestiging

Je hebt het recht om van ons een bevestiging te vragen of er persoonlijke gegevens over jou worden verwerkt.

8.2 Recht op informatie Art. 15 GDPR

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie van ons te ontvangen over de persoonsgegevens die over u zijn opgeslagen en een kopie van deze gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8.3 Recht op rectificatie Art. 16 GDPR

U hebt het recht om de rectificatie aan te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Je hebt ook het recht om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

8.4 Wissen Art. 17 GDPR

U hebt het recht om zonder onnodige vertraging van ons te verkrijgen dat wij uw persoonsgegevens wissen wanneer een van de gronden waarin de wet voorziet van toepassing is en voor zover de verwerking of opslag niet noodzakelijk is.

8.5 Beperking van de verwerking Art. 18 GDPR

Je hebt het recht om te eisen dat we de verwerking beperken als aan een van de wettelijke vereisten is voldaan.

8.6 Gegevensoverdraagbaarheid Art. 20 GDPR

U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder tegenwerking van ons aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a) GDPR of op een contract overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR en de verwerking wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen.

Bij het uitoefenen van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 para. 1 GDPR, heeft u bovendien het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks worden overgedragen van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is en op voorwaarde dat dit geen negatieve invloed heeft op de rechten en vrijheden van andere personen.

8.7 Bezwaar Art. 21 GDPR

U HEEFT HET RECHT OM, OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE, TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS DIE IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E) (GEGEVENSVERWERKING IN HET ALGEMEEN BELANG) OF F (GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN EEN BELANGENAFWEGING) VAN DE GDPR.

DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN IN DE ZIN VAN ART. 4 NO. 4 GDPR.

INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN.

IN INDIVIDUELE GEVALLEN VERWERKEN WE PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN. U KUNT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE RECLAMEDOELEINDEN. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U BEZWAAR MAAKT TEGEN DE VERWERKING VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VOOR DEZE DOELEINDEN VERWERKEN.

BOVENDIEN HEBT U HET RECHT OM, OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE, DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TE VERKRIJGEN DIE WIJ UITVOEREN VOOR WETENSCHAPPELIJKE OF HISTORISCHE ONDERZOEKDOELEINDEN OF VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL. 89 ABS. 1 AVG, TENZIJ EEN DERGELIJKE VERWERKING NODIG IS VOOR HET UITVOEREN VAN EEN TAAK VAN HET PUBLIEK BELANG.

HET STAAT U VRIJ UW RECHT VAN VERZET UIT TE OEFENEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ, NIETTEGENSTAANDE RICHTLIJN 2002/58/EG, VIA GEAUTOMATISEERDE MIDDELEN MET BEHULP VAN TECHNISCHE SPECIFICATIES.

8.8 Intrekking van toestemming onder de wetgeving inzake gegevensbescherming

U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken met werking voor de toekomst.

8.9 Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming over onze verwerking van persoonsgegevens.

  1. Actualiteit en wijziging van de gegevensbeschermingsverklaring

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is voor het laatst bijgewerkt in maart 2024.

Het kan nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en diensten of door wijzigingen in wettelijke of officiële vereisten. U kunt het huidige privacybeleid op elk gewenst moment bekijken en afdrukken op de website onder “https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_de.html”.