SIGMA CLOUD

Informace o ochraně údajů SIGMA CLOUD

  1. Úvod

Následujícími informacemi bychom vám jako “subjektu údajů” rádi poskytli přehled o zpracování vašich osobních údajů naší společností a o vašich právech podle zákonů o ochraně osobních údajů. Naše webové stránky je obecně možné používat bez zadávání osobních údajů. Pokud však chcete prostřednictvím našich webových stránek využívat speciální služby naší společnosti, může být nutné osobní údaje zpracovávat.

Zpracování osobních údajů, jako je vaše jméno, adresa nebo e-mailová adresa, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými pro danou zemi, které se vztahují na společnost “SIGMA-ELEKTRO GmbH”. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů bychom vás rádi informovali o rozsahu a účelu námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných osobních údajů.

  1. Odpovědná osoba

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR je

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt

Zástupci správce jsou: Sven Kageler, Klaus-Peter Schendel.

  1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat takto

E-mail: Datenschutz@sigmasport.com

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete kdykoli obrátit přímo s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany osobních údajů.

  1. Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (ve spojení s § 25 odst. 1 TTDSG) slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování.

Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, jako je tomu např. u operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby.

Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. V takovém případě by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d) GDPR.

Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování můžeme provádět zejména proto, že je výslovně zmínil evropský zákonodárce. V tomto ohledu zaujal stanovisko, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud jste zákazníkem naší společnosti (bod 47 věta 2 odůvodnění GDPR).

  1. Technologie

5.1 Šifrování SSL/TLS

Tyto stránky používají šifrování SSL nebo TLS k zajištění bezpečnosti zpracování údajů a k ochraně přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky, přihlašovací údaje nebo žádosti o kontakt, které nám jako provozovateli zasíláte. Šifrované spojení poznáte podle toho, že adresní řádek prohlížeče obsahuje “https://” místo “http://” a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Tuto technologii používáme k ochraně vašich přenášených údajů.

5.2 Hostování prostřednictvím Amazon Web Services – AWS

Naše webové stránky hostujeme u společnosti Amazon Web Services (AWS). Poskytovatelem je společnost Amazon Web Services EMEA SARL, 38 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg.

Při návštěvě našich webových stránek jsou vaše osobní údaje zpracovávány na serverech společnosti AWS. Osobní údaje mohou být rovněž předávány mateřské společnosti AWS v USA.

Použití AWS je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávněný zájem na co nejspolehlivějším zobrazení našich webových stránek.

Se společností AWS jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávek. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že společnost AWS zpracovává osobní údaje návštěvníků našich webových stránek pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

Tato americká společnost je certifikována podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. Jedná se o rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, což znamená, že osobní údaje mohou být předávány bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace o ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti AWS najdete na adrese: https://aws.amazon.com/de/privacy/?nc1=f_pr.

  1. Obsah našich webových stránek

6.1 Registrace jako uživatel SIGMA CLOUDu

Na našich webových stránkách máte možnost se zaregistrovat do služby SIGMA CLOUD poskytnutím osobních údajů.

Při registraci budou osobní údaje zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

shromažďovány a zpracovávány za účelem plnění smlouvy nebo zákaznického účtu. To platí v případě, že nám je poskytnete pro plnění smlouvy nebo při založení zákaznického účtu.

Které údaje jsou shromažďovány, lze zjistit z příslušných vstupních formulářů. Zákaznický účet je možné kdykoli vymazat, například zasláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi poskytnuté údaje uchováváme a používáme k plnění smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy nebo vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje s ohledem na lhůty pro uchovávání údajů podle daňového a obchodního práva zablokovány a po uplynutí těchto lhůt vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším použitím vašich údajů nebo jsme si nevyhradili právo na další použití vašich údajů, které je povoleno zákonem, o čemž vás budeme informovat níže.

  1. Zásuvné moduly a další služby

7.1 Google reCAPTCHA

Na těchto webových stránkách používáme funkci reCAPTCHA. Provozovatelem funkce Google reCAPTCHA je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Společnost Google Ireland Limited je součástí skupiny společností Google se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Hlavním účelem funkce reCAPTCHA je rozlišit, zda zadání provedla fyzická osoba, nebo je zneužito strojovým a automatizovaným zpracováním. Součástí služby je také odeslání IP adresy a dalších údajů, které společnost Google vyžaduje pro službu reCAPTCHA, společnosti Google.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze s výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. To představuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, což znamená, že osobní údaje mohou být předávány bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Další informace o Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

7.2 YouTube (videa)

Na těchto webových stránkách jsme integrovali komponenty YouTube. Provozovatelem YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny typy videí, a proto jsou prostřednictvím tohoto internetového portálu přístupné jak kompletní filmové a televizní pořady, tak hudební klipy, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli. Pokaždé, když vstoupíte na některou z jednotlivých stránek tohoto námi provozovaného webu, na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč ve vašem IT systému automaticky vyzván příslušnou komponentou YouTube ke stažení reprezentace příslušné komponenty YouTube z YouTube. Služby Google WebFonts, Google Video a Google Photo lze rovněž stáhnout z YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/. V rámci tohoto technického procesu získávají

YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek navštěvujete.

Pokud jste současně přihlášeni na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek navštěvujete, když vstoupíte na podstránku obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k vašemu účtu YouTube

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že jste navštívili naše webové stránky, pokud jste přihlášeni na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda kliknete na video YouTube, či nikoli. Pokud si nepřejete, aby byly tyto informace předávány službám YouTube a Google, můžete jejich předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze s vaším výslovným souhlasem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Mateřská společnost Google LLC je certifikována jako americká společnost podle rámce EU a USA pro ochranu osobních údajů. To představuje rozhodnutí o odpovídající ochraně podle čl. 45 GDPR, což znamená, že osobní údaje mohou být předávány i bez dalších záruk nebo dodatečných opatření.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti YouTube si můžete prohlédnout na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

  1. Vaše práva jako subjektu údajů

8.1 Právo na potvrzení

Máte právo si od nás vyžádat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají.

8.2 Právo na informace Čl. 15 GDPR

Máte právo od nás kdykoli bezplatně obdržet informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, a kopii těchto údajů v souladu se zákonnými ustanoveními.

8.3 Právo na opravu čl. 16 GDPR

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů, které se vás týkají. Máte rovněž právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů s ohledem na účely zpracování.

8.4 Výmaz čl. 17 GDPR

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, pokud se uplatní některý ze zákonem stanovených důvodů a pokud zpracování nebo uchovávání není nezbytné.

8.5 Omezení zpracování čl. 18 GDPR

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování, pokud je splněn jeden ze zákonných předpokladů.

8.6 Přenositelnost údajů čl. 20 GDPR

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu my, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránili, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni.

Kromě toho máte při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo dosáhnout toho, aby byly osobní údaje předány přímo od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

8.7 Námitka čl. 21 GDPR

MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ A KTERÉ JE ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E) (ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ VE VEŘEJNÉM ZÁJMU) NEBO F (ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VYVÁŽENÍ ZÁJMŮ) NAŘÍZENÍ GDPR.

TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA TĚCHTO USTANOVENÍCH VE SMYSLU ČL. 4 Č. 4 OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

POKUD VZNESETE NÁMITKU, NEBUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DÁLE ZPRACOVÁVAT, POKUD NEPROKÁŽEME ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY, PRÁVY A SVOBODAMI, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ K URČENÍ, VÝKONU NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

V JEDNOTLIVÝCH PŘÍPADECH ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU. PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU. TO PLATÍ I PRO PROFILOVÁNÍ, POKUD JE S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMOU SPOJENO. POKUD VZNESETE NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU, NEBUDEME JIŽ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PRO TYTO ÚČELY ZPRACOVÁVAT.

NAVÍC MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE ZÍSKAT ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ PROVOZUJEME PRO ÚČELY VĚDECKÉHO ČI HISTORICKÉHO VÝZKUMU NEBO PRO STATISTICKÉ ÚČELY VE STATISTICKÉM VÝZKUMU. 89 ABS. 1 GDPR, POKUD TAKOVÉ ZPRACOVÁNÍ NENÍ NUTNÉ K PROVEDENÍ ÚKOLU VE VEŘEJNÉM ZÁJMU.

BEZ OHLEDU NA SMĚRNICI 2002/58/EC MŮŽETE UPLATNIT SVÉ PRÁVO VZNÉST NÁMITKU V SOUVISLOSTI S VYUŽÍVÁNÍM SLUŽEB INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI AUTOMATIZOVANÝMI PROSTŘEDKY S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH SPECIFIKACÍ.

8.8 Odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů s účinností do budoucna.

8.9 Stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost na naše zpracování osobních údajů u dozorového úřadu odpovědného za ochranu osobních údajů.

  1. Aktuálnost a změna prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuálně platné a naposledy bylo aktualizováno v březnu 2024.

Je možné, že bude nutné toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit z důvodu dalšího vývoje našich webových stránek a služeb nebo z důvodu změn právních nebo úředních požadavků. Aktuální zásady ochrany osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webových stránkách na adrese “https://sigma-data-cloud.com/portal/info_privacy_de.html”.